Porównanie rozsądnego ciepła i utajonego ciepła

Dowiedz się o porównaniu Sensible Heat i Latent Heat. Porównanie # Sensible Heat: Definiuje się ją jako ilość ciepła posiadanego przez przedmiot, który można wyczuć poprzez dotykanie lub odczuwanie. Ten rodzaj ciepła jest mierzony za pomocą termometru. Kiedy temperatura obiektu lub gazu wzrasta, jego magazyn ciepła jawnego wzrasta. Kiedy dwa ob

Agrometeorologia: definicja i zastosowania

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o dezinicjalizacji i zastosowaniu agrometeorologii w uprawach i zwierzętach. Definicja agrometeorologii: Agrometeorologia jest skrócona z meteorologii rolniczej i jest również określana jako agroklimatologia. ja. Agrometeorologia, jak sama nazwa wskazuje, jest badaniem tych aspektów meteorologii, które mają bezpośrednie znaczenie dla rolnictwa. Jest to g

Procesy redukcji siarkowodoru

Ten artykuł rzuca światło na procesy redukcji siarkowodoru. Procesy redukcji to: 1. Procesy suche i 2. Procesy mokre. Proces redukcji 1. Suszone procesy : Suchy proces usuwania H 2 S z gazu odlotowego jest przeprowadzany poprzez reakcję H2S z aktywowanym tlenkiem żelazowym. Produktem reakcji jest siarczek żelazowy. Fe 2

Absorpcja zanieczyszczeń gazowych (z obliczeniami)

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat absorpcji zanieczyszczeń gazowych: 1. Wstęp do procesu absorpcji 2. Teoria absorpcji 3. Sprzęt absorpcyjny i 4. Podejście do projektowania wież upakowanych. Wprowadzenie do procesu absorpcji: Gdy gaz odpadowy zawierający niektóre zanieczyszczenia gazowe zostanie doprowadzony do bezpośredniego kontaktu z cieczą, część zanieczyszczeń może zostać przeniesiona do cieczy. Ten proces przeno

Wymiary strukturalne i funkcjonalne

Ten artykuł pomoże ci rozróżnić strukturalne i funkcjonalne wymiary ciała ludzi. Różnica # Wymiary bryły konstrukcyjnej: Wymiary te są mierzone i rejestrowane przez ergonomistów z ciałem osób w stałych lub statycznych znormalizowanych pozycjach. Dwie standardowe statyczne pozycje to pozycje stojące i siedzące. Wiele charakte

Techniki drukowania tkanin: Kalamkari, krawat i barwnik, batik i haft

Techniki drukowania tkanin: Kalamkari, krawat i barwnik, batik i haft! Techniki drukowania tkanin obejmują popularny druk bezpośredni, w którym rzeźbione bloki drewna są używane do drukowania bielonej bawełny lub jedwabiu; są odporne na drukowanie, w którym wykorzystuje się pastę z różnych materiałów do drukowania fragmentów tkanin, które nie są farbowane; i drukowanie tkanin za pomocą zaprawków. Kalamkari: Kalamka

Jakie są różne warstwy gleby?

Gleba to cienka warstwa materiału na powierzchni Ziemi, w której rośliny mają swoje korzenie, składa się z wielu rzeczy, takich jak zwietrzała skała i gnijąca roślina i zwierzęca materia. Gleba powstaje przez długi czas. Istnieją różne warstwy gleby, które są wyjaśnione za pomocą podanego schematu. (Ryc. 1) O Horizo

Modernizacja: wprowadzenie, znaczenie, pojęcie i inne szczegóły

Wprowadzenie: Koncepcja Nowoczesności, Nowoczesności i Modernizacji jest niezwykle znana, głównie z powodu ich niejednoznaczności i niejasności. Każdemu brakuje precyzyjnego znaczenia. Modernizacja nabrała dużego znaczenia szczególnie po zakończeniu II wojny światowej, w latach 50. i 60. XX wieku. Rewolucja