9 Znaczenie analizy przepływów międzygałęziowych

Niektóre znaczenie analizy wejścia-wyjścia są następujące:

(i) Producent może dowiedzieć się z tabeli przepływów międzygałęziowych, odmiany i ilości towarów, które on i inne firmy kupują i sprzedają sobie nawzajem. W ten sposób może dokonać niezbędnych korekt, a tym samym poprawić swoją pozycję w stosunku do innych producentów.

(ii) Z tabeli przepływów międzygałęziowych można również dowiedzieć się, jakie są wzajemne relacje między firmami i branżami pod względem możliwych tendencji w kierunku kombinacji.

(iii) Skutki przedłużonego strajku, wojny i cyklu koniunkturalnego w branży można łatwo zrozumieć na podstawie tabeli przepływów międzygałęziowych.

(iv) Model dotyczący nakładów i wyników został wykorzystany do rozliczania dochodu narodowego, ponieważ zapewnia bardziej szczegółowy podział makregagłówek i przepływów pieniężnych.

(v) Przewiduje poszczególne gałęzie gospodarki szacunkowych poziomów produkcji i importu, które są zgodne między sobą oraz z oszacowaniami ostatecznego popytu.

(vi) Model przepływów międzygałęziowych pomaga w alokacji inwestycji wymaganych do osiągnięcia poziomów produkcji w programie produkcyjnym.

(vii) Wymagania dotyczące wykwalifikowanej siły roboczej można oceniać w ten sam sposób.

(viii) Analiza wymagań importowych i możliwości zastąpienia jest ułatwiona dzięki znajomości zastosowań materiałów krajowych i importowych w różnych gałęziach przemysłu.

(ix) Poza bezpośrednimi wymogami kapitału, pracy i importu można również oszacować pośrednie wymagania w innych sektorach przemysłu.


Zalecane

21 Wybrana lista przysłów używanych na giełdach
2019
Zarządzanie marketingowe: 4 najważniejsze informacje
2019
Jakie są ograniczenia władz handlowych?
2019