buddyzm

Buddyzm: Cztery szlachetne prawdy i osiem fałdowa ścieżka buddyzmu

Buddyzm: Cztery szlachetne prawdy i osiem fałdowa ścieżka buddyzmu! Budda był przede wszystkim etycznym nauczycielem i reformatorem, a nie metafizykiem. Przesłanie jego oświecenia wskazuje człowiekowi drogę życia, która prowadzi poza cierpienie. Kiedy ktokolwiek zapytał metafizyczne pytania Buddy o to, czy dusza różni się od ciała, czy przetrwała śmierć, czy świat był skończony czy nieskończony, wieczny czy nie-wieczny, itp. Unikał omawiania ich

Smrtis i Brahman (Przydatne uwagi)

Buddyzm był największym wyzwaniem dla elit kapłańskich, ponieważ zyskał wielką popularność wśród mas. Wielu królów i Sresthis uważało buddyzm za bardziej odpowiedni i przyczyniło się do jego rozpowszechnienia w Indiach i za granicą. Religia pre-Aryjczyków także ponownie znalazła się wśród ludzi. Kapłańskie elity były

Życie i nauki Pana Buddy

Wczesne życie: Lord Buddhawas urodzony w roku 566 pne w ogrodzie Lumbini w Kapilavastu. Stracił matkę w ciągu tygodnia od urodzenia. Siddhartha został wychowany przez swoją ciotkę i przybraną matkę Prajapati Gautami. Wtedy Siddhartha był znany jako Gautama po imieniu swojej ciotki Gautami. Edukacja: Tekst "Lalitavistara" rzuca światło na edukację Gautamy. Był biegły

Powstańcie i rozpowszechniajcie buddyzm

Idealne życie Buddy: Osobowość Buddy i stosowana przez niego metoda głoszenia religii pomogły szerzyć buddyzm. Jego proste życie, słodkie słowa, życie za wynagrodzeniem przyciągnęły dużą liczbę ludzi do jego nauk. Próbował walczyć ze złem przez dobro i nienawiść z miłości. Zawsze walczył z przeciwnikami z poczuciem humoru i obecnością umysłu. Niedostatki religii wedyjs