Outsourcing procesów biznesowych

Business Process Outsourcing (BPO): znaczenie, natura i zalety

Business Process Outsourcing (BPO): znaczenie, natura i zalety! Znaczenie Business Process Outsourcing (BPO): Outsourcing procesów biznesowych można zdefiniować w następujący sposób: Outsourcing procesów biznesowych oznacza angażowanie usług zewnętrznego dostawcy (tj. Outsourcer) w celu zarządzania i świadczenia usług w odniesieniu do jednej lub więcej działalności niezwiązanej z podstawową działalnością klienta (lub outsourcingu). W umowie outsourcin