chemikalia

3 Wspólne nawozy chemiczne i ich przemysł

Trzy powszechne branże nawozów chemicznych są następujące: 1. Nawozy azotowe 2. Nawozy fosforowe 3. Nawozy potasowe. Wzrost, rozwój i produktywność rolnictwa zależy od żyzności gleby, a płodność gleby zależy od kilku czynników, w szczególności od jej składników mineralnych, takich jak fosfor, potas, azot, wapń, magnez, siarka itp. Krytycznym probleme

Produkty chemiczne: Klasyfikacje produktów chemicznych

Produkty chemiczne: Klasyfikacje produktów chemicznych! Istnieje duża różnorodność produktów chemicznych, a ich liczba wciąż rośnie wraz z nowymi badaniami w tej dziedzinie. Zgodnie ze standardową klasyfikacją US Bureau of Budget. Po zidentyfikowaniu produktów chemicznych: 1. Przemysłowe chemikalia nieorganiczne i organiczne: Alkalia i chlor, gazy przemysłowe, węgiel na ropę, barwniki, półprodukty barwników, pigmenty organiczne, pigmenty nieorganiczne, inne przemysłowe chemikalia organiczne, takie jak perfumy octowe, mrówkowe, syntetyczne, substancje smakowo-zapachowe i podobne. Ponadto chemika