egzamin z urzędu cywilnego

Uwagi na temat globalizacji do badania służby cywilnej

Uwagi na temat globalizacji do badania służby cywilnej! 1. Definicja: Według Rubensa Ricupero, sekretarza generalnego UNCTAD, "Globalizacja to integracja gospodarki światowej w wyniku trzech głównych sił: (i) wzrost handlu towarami i usługami (ii) wzrost inwestycji spółek transakcyjnych i wynikająca z tego zmiana charakteru produkcji. Produkcja