debata

Vs idealizmu. Realizm (debata)

Zarówno idealiści, jak i realistki są zdecydowanie przeciwni sobie nawzajem. U podstaw tej opozycji leży kwestia władzy w polityce. Realiści akceptują jego rolę i popierają zarządzanie nią. Idealiści odrzucają rolę władzy jako niepożądanego czynnika, który można i należy wyeliminować. Zamiast tego podkre