demokracja

Demokracja i jej implikacja dla przyszłości globalnego zarządzania

Wzrost globalnego ryzyka szybko zmienia kontekst zarządzania. Wydaje się, że wzrost takiego ryzyka oznacza najważniejszą zmianę społeczną, która wpływa na stosunek państwa do społeczeństwa obywatelskiego. Podczas gdy państwo jest w pełni zaangażowane w tworzenie takiego ryzyka, na przykład poprzez poszukiwanie coraz bardziej destrukcyjnej broni i promowanie ekonomicznej "liberalizacji", która doprowadziła do globalnej nierówności i pogorszenia stanu ekologicznego, państwo pozostaje również najbardziej politycznym aktorem. zdolne do przeciwdział