systemy odwadniające

Uwagi na temat teorii wielu rzek w systemach drenażu himalajskiego

Zauważ, że wiele teorii rzeki w systemach drenażu Himalajów! Alternatywne wyjaśnienie ewolucji drenażu Himalajów zostało zaproponowane przez Teorię wielu rzek. Bohaterowie tej teorii nie mogą zaakceptować istnienia dużej rzeki, takiej jak Indo-Brahm czy Shiwalik na podstawie geologicznej i fizjograficznej. Zdjęcie dz

Drenaż ziemi: potrzeba, korzyści i klasyfikacja (z wykresem)

Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z potrzebami, korzyściami, klasyfikacją, projektowaniem i budową drenażu ziemi. Potrzeba drenażu: Z natury irygacja tworzy okresowo nasycone warunki górnych warstw gleby. W długim okresie, w którym praktykuje się intensywne nawadnianie, nawet głębokie warstwy gleby mają tendencję do nasycania się iw konsekwencji wzrasta poziom wód gruntowych pod nieobecność odpowiednich urządzeń drenażowych. (Inflow = wypływ + pr