Okres suszy

Susza i jej łagodzenie

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o suszy i jej łagodzeniu. Okres suszy: Susza jest anomalią klimatyczną charakteryzującą się niedostateczną podażą wilgoci wynikającą z niższych niż normalne opadów, nieprawidłowego rozkładu opadów, wyższego zapotrzebowania na wodę lub kombinacji wszystkich czynników. Zastosowano cztery ka