wolność

Problemy wolności: samostanowienie; Indeterminism (2811 Words)

Problemy wolności: samostanowienie; Indeterminizm! Współczesna psychologia, szczególnie w dwóch szkołach behawioryzmu i psychoanalizy, wydaje się nauczać, że działalność człowieka jest całkowicie zdeterminowana wydarzeniami, które mają miejsce wcześniej, tak jak nauka fizyczna wydaje się nauczać, że wydarzenia w świecie fizycznym są całkowicie zdeterminowane przez poprzedzające wydarzenia fizyczne. Często uważa się, że t