podstawowe prawa

Środki ochrony praw podstawowych

Krótkie wyjaśnienie pism, dzięki którym dana osoba może chronić swoje podstawowe prawa, nie będzie miało znaczenia. 1. Habeas Carpus: Ten nakaz stanowi środek zaradczy dla osoby bezprawnie zatrzymanej lub powściągliwej. Jest adresowany do osoby, która zatrzymała innego w areszcie. Jest on zobowiązany do przedstawienia protestu przed Trybunałem i uzasadnienia zatrzymania. Jeżeli nie ma

Charakter naszych praw podstawowych

Charakter praw podstawowych: (a) Najbardziej skomplikowane: Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech Indyjskiej Karty Praw jest to, że jest to najbardziej rozbudowany rozdział na świecie. Pełny rozdział zawierający 24 artykuły poświęcony jest temu. Ogromna wielkość rozdziału wynika z wyliczenia siedmiu praw w najdrobniejszych szczegółach wraz z rozbudowanym zestawem narzuconych im ograniczeń. Od czasu upływu