Zielona rewolucja

Wzrost produktywności upraw po zielonej rewolucji

Wprowadzenie i dyfuzja odmian o wysokiej wydajności (HYV) znacznie zwiększyło produkcję zbóż, zwłaszcza pszenicy i ryżu. To z powodu nowych odmian Indie eksportują obecnie pszenicę i ryż do Bangladeszu, Chin i Rosji, krajów azjatyckich SW, Etiopii, Afganistanu i krajów Europy Wschodniej. Powierzchni

Zielona rewolucja: korzystne i niekorzystne oddziaływania

Dokonajmy dogłębnej analizy korzystnych i niekorzystnych skutków zielonej rewolucji na Indie. Korzystny wpływ zielonej rewolucji : za. Wzrost produkcji rolnej: Bezpośrednim skutkiem nowej strategii rolnej / zielonej rewolucji jest gwałtowny wzrost produkcji rolnej. Indeks produkcji wszystkich towarów wzrósł do 85, 9 w latach 1970-71 w porównaniu z 80, 8 w latach 1965-66. Zwiększy