Har Gobind Khorana: Esej o Har Gobind Khorana

Przeczytaj ten esej na Har Gobind Khorana!

Dr Hargobind Khorana urodził się w Raipur w Pendżabie (obecnie w Pakistanie) 2 stycznia 1922 roku. Był najmłodszym z piątki dzieci w rodzinie. Uzyskał tytuł B.Sc. dyplom z Uniwersytetu w Pendżabie jako studentka DAV College w Lahore. Uzyskał tytuł magistra dyplom z chemii w 1945 r. na tym samym uniwersytecie. Na wyższe studia i wykształcenie wyjechał na stypendium Rządu Indii na Manchester University, Liverpool, Anglia.

Tam studiował u profesora A. Robertsona i uzyskał tytuł doktora w 1948 r. Spędził rok (1948-1949) jako doktorant w Zurychu i powrócił do Indii w 1949 r. Nie dostał odpowiedniej pracy w Indiach więc wrócił do Anglii i pracował z Laureatem Nagrody Nobla, Sir Alexander Todd na Uniwersytecie w Cambridge. Potem przeniósł się do Kanady w 1952 roku. Tam się ożenił. W 1953 r. Został wybrany na szefa Organicznej Grupy Organizacji Wspólnoty Narodów i pracował na tym stanowisku do 1960 r.

To w tym okresie rozwinął głębokie i trwałe zainteresowanie białkami i kwasami nukleinowymi. W tym samym roku przybył na Uniwersytet Wisconsin i rozpoczął badania nad stworzeniem sztucznego życia. To tutaj udało mu się zsyntetyzować DNA i RNA. W 1970 roku został profesorem biologii i chemii Alfreda Sloana w Massachusetts Institute of Technology i kontynuował eksperymenty i badania.

Dr Hargobind Khorana został uhonorowany nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 1968 r. Wraz z Marshallem Nirenbergiem i Robertem Holleyem za interpretację kodu genetycznego i jego funkcji w syntezie białek. Genem tym była Escherichia coli, bakteria żyjąca w jelitach ludzi i zwierząt.

Był pierwszym, który zsyntetyzował oligonukleotydy, czyli łańcuchy nukleotydów. Te specjalnie zaprojektowane kawałki sztucznych genów są obecnie powszechnie stosowane w laboratoriach genetycznych do sekwencjonowania, klonowania i inżynierii nowych zwierząt i roślin.

Gen jest jednostką DNA w chromosomie. 100 000 ludzkich genów określa nasze cechy dziedziczne. DNA to cząsteczki przenoszące informacje genetyczne na chromosomy. Chromosomy są długimi, nitkowatymi strukturami znajdującymi się w jądrach komórek.

Składają się z jednej cząsteczki DNA połączonej ze specjalnymi białkami. DNA jest ułożone w jednostki zwane genami, a każdy gen przenosi informację genetyczną. To właśnie austriacki mnich Gregor Mendel (1822-1884) po raz pierwszy odkrył i wyjaśnił sposób, w jaki geny przekazywane są z pokolenia na pokolenie w procesie rozmnażania.

Udowodnił, że siejąc grochowate, pewne czynniki dziedziczne działają na wszystkich gatunkach biologicznych. Nazywał te czynniki "genami". Udowodnił także, że czynniki te występowały w parach. Teraz z mapowaniem genomu tajemnica Księgi Życia została zdekodowana i rozwiązana.

Klonowanie owcy Dolly było pierwszym poważnym przełomem w badaniach genomu. Pokazuje, jak można stworzyć i wyprodukować nowe, pełnoprawne zwierzę identyczne z tym, od którego pochodzi komórka. Zrewolucjonizował współczesną medycynę. Teraz możliwe jest wyprodukowanie dużej liczby doskonałych kopii. Geny te można również wykorzystać do zastąpienia nieprawidłowych genów w celu leczenia lub zapobiegania poważnym zaburzeniom genetycznym.


Zalecane

Dobrostan pracy: znaczenie i definicja dobrobytu w pracy
2019
Zasady zarządzania: Co rozumiecie zgodnie z zasadami zarządzania?
2019
Zielone spojrzenie na politykę (uwagi)
2019