zagrożenia

Krótki artykuł na temat zagrożeń plastikowych

Ten artykuł zawiera informacje o zagrożeniach plastikowych! Plastik jest szeroko stosowany w naszym codziennym życiu. Począwszy od długopisu do torby polietylenowej, w której nosimy owoce i książki, mamy formy plastiku. Choć wygodny w codziennym użytkowaniu, stanowił alarmujące zagrożenie dla środowiska. Zdjęcie udos

Zagrożenia zawodowe: 4 główne rodzaje zagrożeń w miejscu pracy - objaśnione!

Cztery główne rodzaje zagrożeń zawodowych i chorób są następujące: 1. Zagrożenia chemiczne 2. Zagrożenia biologiczne 3. Zagrożenia dla środowiska 4. Zagrożenia psychologiczne. 1. Zagrożenia chemiczne: Powszechne substancje chemiczne, takie jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, węglowodory, kwas siarkowy, kwas garbnikowy, kwas octowy, kwas fumeryczny, ozon, wapno i alkalia powodują obrażenia u pracownika, gdy są wchłaniane przez skórę i wdychane. lub połknięcie. Praco