prawo hinduskie

Podsumowanie ustawy o małżeństwie hinduskim, 1955 r

Oto twoje podsumowanie hinduskiej ustawy małżeńskiej, 1955! Osiągnięto pewien etap, kiedy kodyfikacja prawa małżeńskiego stała się niezbędna do rozwiązania wielu kontrowersyjnych kwestii wynikających z małżeństwa hinduskiego i dziedziczenia. Konieczne było ujednolicenie prawa obowiązującego wszystkich Hindusów. Jednolite i komple