prawa człowieka

7 Utrudnienia w korzystaniu z praw człowieka

1. Indyjski system społeczny kasty jest przeszkodą w korzystaniu z praw człowieka. Nisko kastowa ludność była ofiarą zaniedbania i wyzysku. Ponadto mniejszości religijne, kulturowe i językowe stają wobec wyzwań związanych z ich odrębną tożsamością. W dążeniu do modernizacji plemiona zostają wyrwane z ziemi leśnej. Ubóstwo, niedorozwó

Krajowa Komisja Praw Człowieka (NHRC)

1. Jego skład: Krajowa Komisja Praw Człowieka została utworzona 25 września 1993 r. W drodze rozporządzenia, a rok później w drodze ustawy, organowi przyznano statutowy status. Utworzenie takiej Komisji było konieczne, aby przeciwdziałać szerokiej i okrutnej propagandzie Pakistanu i agencjom pozarządowym, takim jak Amnesty International i Azja, które czuwają nad łamaniem praw człowieka w Pendżabie i Kaszmirze. NHRC miał się

Państwowa Komisja Praw Człowieka

1. Skład Państwowej Komisji Praw Człowieka: W skład Komisji Państwowej wchodzi przewodniczący i niektórzy członkowie mianowani przez gubernatora w porozumieniu z ministrem generalnym, ministrem spraw wewnętrznych, przewodniczącym i przywódcą opozycji w Zgromadzeniu Narodowym. Przewodniczący ma zostać sędzią Sądu Najwyższego na emeryturze; jeden z członków powinien być sędzią lub emerytowanym sędzią okręgowym w tym stanie; jeden członek ma być sędzią lub sędzią Sądu Najwyższego na emeryturze, dwóch członków ma być działaczami w dziedzinie praw człowieka. Oprócz wyżej wymienionych członków Kom