Znaczenie drugorzędnej grupy w socjologii (514 słów)

Znaczenie grupy wtórnej w socjologii!

Socjologiczne badania grup to głównie zjawisko XX wieku. Ale truizmem jest to, że życie ludzkie jest zasadniczo życiem grupowym. Stąd badanie grup ma ogromne znaczenie dla zrozumienia zachowania mężczyzn i kobiet.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: speak4sociology.org/travelswitherik/wp-content/uploads/2012/04/IMAG0626.jpg

Przyjmuje się, że grupa wywiera znaczny wpływ na swoich członków. Nie tylko grupa podstawowa, ale także drugorzędna wywiera znaczny wpływ na jej członków. Ponieważ grupy drugorzędne są zorganizowane i pomagają w wypełnianiu określonych celów swoich członków, ma to kilka znaczeń zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa.

Grupa podstawowa ma kilka znaczeń w prostym, małym i rolniczym społeczeństwie. Ale w dzisiejszym współczesnym społeczeństwie tendencja jest skierowana do grup wtórnych. Zmieniające się trendy współczesnego społeczeństwa technologicznego wymazały grupy pierwotne. Dla zaspokojenia jego potrzeb współczesny człowiek bardziej zależy od grup drugorzędnych niż od grup pierwotnych. Większość funkcji grupy podstawowej jest wycofywana jedna po drugiej.

Większość potrzeb, które wcześniej zostały zaspokojone przez grupy pierwotne, spełniają teraz grupy drugorzędne. Bez wątpienia rozwój grupy drugorzędnej, a także jej rosnące znaczenie, spowodował szereg problemów. Ale nie możemy uciec od dominującego wpływu grupy wtórnej. Ponieważ większość naszych obecnych potrzeb, a większość naszych działań i osiągnięć odbywa się za pośrednictwem grup drugorzędnych. Jednak pomimo swoich niedociągnięć grupa wtórna ma następujące znaczenie, zalety lub funkcje.

(1) Wydajność:

Druga grupa zwiększa efektywność swoich członków. Aby spełnić swój własny interes i konkretne cele, wszyscy członkowie pracują wydajnie. Wyraźny podział pracy znajduje się wśród członków. Utworzono formalny organ i sformułowano zestaw zasad, aby skutecznie zarządzać grupą wtórną i ją regulować. Nacisk kładzie się na sprawne wykonanie pracy. W przeciwieństwie do emocji grupy podstawowej i sentymentów jest podporządkowany osiągnięciom. W związku z tym obowiązki i obowiązki członków są jasno określone. Wszyscy członkowie starają się efektywnie pracować, aby zrealizować swoje cele. Pomaga to zwiększyć efektywność członków.

(2) Szeroka szansa:

Drugorzędna grupa zapewnia lepsze i szersze możliwości rozwijania zdolności i talentów członków. Wcześniej było tylko kilka zajęć takich jak rolnictwo i małe zawody. Ale obecnie istnieje wiele różnych zawodów, które otwierają drogę do nowych karier. W rezultacie, dzięki talentowi, ciężka praca indywidualna może osiągnąć niewiarygodną wysokość w biznesie, przemyśle, edukacji, usługach cywilnych lub technicznych.

(3) Szerszy Outlook:

Drugorzędna grupa pomaga w poszerzeniu perspektywy jej członków. Ponieważ jest duży, a jego członkowie są szeroko rozpowszechnione. Jako że grupa wtórna obejmuje dużą liczbę i różnorodność osób i miejscowości, poszerza to perspektywę jej członków. Poza tym grupa drugorzędna jest bardziej uniwersalna w swojej ocenie niż grupa podstawowa.

(4) Funkcjonalnie w postaci:

Wtórne relacje grupowe pozbawione są sentymentu charakterystycznego dla podstawowych relacji grupowych. Wtórne relacje są instrumentalne w realizacji pewnych określonych zadań. W tym sensie można je uznać za funkcjonalne.


Zalecane

Obroty siły roboczej: Formuła, przyczyny i koszty - Poradnik!
2019
Esej o Opisie stanowiska
2019
Dystrybucja przemysłu żelaza i stali w głównych krajach świata (z mapami)
2019