własność intelektualna

TRIPS Umowa obejmuje siedem kategorii praw własności intelektualnej

Ważnymi aspektami związanymi z handlem prawami własności intelektualnej (TRIPs) są: (i) Prawa autorskie (ii) Znaki handlowe (iii) Oznaczenia geograficzne (iv) Wzory przemysłowe (v) Patenty (vi) Układy scalone (vii) Tajemnice handlowe. Porozumienie w sprawie handlowych praw własności intelektualnej (TRIPs) ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie obszary technologii, nieruchomości, patentów, znaków towarowych, praw autorskich i tak dalej. TRIPS zach

Powiązane z handlem prawa własności intelektualnej

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o prawach własności intelektualnej związanych z handlem. Wraz z ustanowieniem Światowej Organizacji Handlu (WTO) ze skutkiem od 1 stycznia 1995 r., Potencjalna wiedza jako twórcy bogactwa zyskuje waluta na całym świecie. Tworzenie wiedzy wymaga ochrony praw, tworzenia bogactwa we wszystkich krajach. Doprowa