Relacje interpersonalne z organizacją

Relacje interpersonalne budowane są za pośrednictwem stowarzyszeń społecznych, powiązań lub powiązań między dwiema lub więcej osobami. Takie relacje mogą być jawne, ukryte lub nawet wirtualne. Czasami może to być język ciała lub dialog. Relacje interpersonalne często łączą jawne i niejawne tryby interakcji, które mogą być skupione lub nieostre. Marketingowcy starają się rozwijać ukierunkowane relacje interpersonalne z klientami.

Konta i administracja starają się pozostać nierozpoznani w swoich relacjach interpersonalnych z pracownikami innych działów ze względu na poufność związaną z ich pracą. Poprzez relacje międzyludzkie, dokonujemy samopoznania, dostarczamy informacje zwrotne, wywieramy siłę i okazujemy szacunek. Kultura i język określają zakres relacji międzyludzkich.

Na przykład udział Chin w globalnym handlu przed ich przystąpieniem do WTO w Doha w 2001 r. Był minimalny. Przed tym największą barierą dla Chin był ich język. Dziś Chiny używają języka angielskiego jako oficjalnego języka komunikacji, który wzmacnia jego relacje interpersonalne ze społecznościami międzynarodowymi, z których wielu działa obecnie w Chinach.

Zmienność relacji interpersonalnych jest również możliwa ze względu na zakres kwestionowania i wyzwanie. Różnice w sile znacznie wpływają na relacje interpersonalne. Również relacje międzyludzkie różnią się w odniesieniu do intymności i dzielenia się. Mogą, ale nie muszą koncentrować się na rzeczach wspólnych.

Etapy relacji interpersonalnych:

Istnieje kilka etapów relacji międzyludzkich:

Kontakt:

Kontakt może być percepcyjny, w wyniku interakcyjnych sygnałów, zapraszania lub po prostu strategii unikania. Kontakt percepcyjny to sposób, w jaki oddziałujące strony patrzą na siebie nawzajem i na swój język ciała. Interaktywne sygnały pochodzą od potakiwania, utrzymywania kontaktu wzrokowego itp. Kontakt zachęt ma miejsce, gdy jedna z uczestniczących stron próbuje zachęcić do potencjalnych relacji międzyludzkich. Wreszcie, kontakt dla strategii unikania odbywa się z powodu braku ujawnienia i kontaktu wzrokowego.

Uwikłanie:

Pochodzi z odczuć (takich jak niektóre wskazówki lub pytania), przemyślanych strategii wspierania relacji lub po prostu z chęci spotkania (jak odnawianie starych relacji).

Intymność:

Intymność rozwija się z pragnienia zbliżenia się (z jakiegoś powodu lub innego).

Pogorszenie:

Ten etap osiąga się, gdy relacje interpersonalne rozpadają się.


Zalecane

Obroty siły roboczej: Formuła, przyczyny i koszty - Poradnik!
2019
Esej o Opisie stanowiska
2019
Dystrybucja przemysłu żelaza i stali w głównych krajach świata (z mapami)
2019