Japonia

Fukushima Daiichi Power Plant Tragedy in Japan

Ten artykuł zawiera przegląd tragedii elektrowni Fukushima Daiichi w Japonii. W Japonii elektrownia Fukushima Daiichi, położona 240 km (150 mil) na północny wschód od Tokio, została okaleczona 11 marca przez ogromne trzęsienie ziemi i tsunami, które w niektórych rejonach miały 15 metrów (43-49 stóp) i doprowadziły do ​​szeregu urządzeń awarie, które znokautowały układy chłodzenia, wywołując stopienie i wycieki promieniowania w elektrowni jądrowej Fukushima. Japonia ścigała się z czas