wodór

Międzycząsteczkowe wiązanie wodorowe i jego znaczenie

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o międzycząsteczkowym i istotnym znaczeniu wiązania wodorowego! Siła przyciągania, która wiąże atom wodoru jednej cząsteczki z elektroujemnym atomem (takim jak fluor, tlen i azot), innej cząsteczki, na ogół tej samej substancji, jest znana jako wiązanie wodorowe. Na przykład kil