Bioscience: Esej o znaczeniu biologii

Esej o znaczeniu biologii!

Bio-nauka jako przedmiot jest bardzo ważna dla inżynierów, ponieważ służą one dobru ludzi. W tym świecie każda aktywność człowieka jest skoncentrowana na człowieku. Inżynierowie otrzymują wiedzę na temat mechaniki, fizyki, chemii, elektroniki itp., Aby opracować technologię służącą ludzkości. Wiedza technologiczna jest wykorzystywana dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W związku z tym istnieje potrzeba wprowadzenia nauk biologicznych w program inżynierii.

Ma to na celu umożliwienie inżynierom zrozumienia i skutecznego działania na rzecz poprawy warunków ludzkich. Do rozwoju urządzeń biomedycznych niezbędna jest znajomość elektroniki, mechaniki, anatomii człowieka i fizjologii. Do sterowania samochodem lub kokpitu pilota niezbędna jest wiedza z zakresu bio-mechaniki, psychologii, mechaniki, elektroniki itp.

W związku z tym wprowadzono nowe gałęzie, takie jak inżynieria biomedyczna. Co więcej, znajomość botaniki, różnorodności biologicznej, ekologii itp. Jest wykorzystywana w inżynierii biotechnologicznej. W ten sposób ostatecznym celem inżynierów jest opracowanie technologii integracji systemów biologicznych i systemów fizycznych.

Żywy świat składa się z ludzi, zwierząt, roślin i drobnoustrojów itp. Kolorowy obraz 1.1 pokazuje naturalną scenę złożoną z rzek i gór. Ma biosferę, która ma ryby w wodzie, roślinność rzeczną na brzegach i górach, ptaki na niebie i różne typy drobnoustrojów w postaci bakterii, wirusów, grzybów itp. Kolorowy obraz 1.2 pokazuje typowy ekosystem, który ma różne organizmy w zintegrowanym forma mająca równowagę egzystencji względem siebie.

Istnieją miliony roślin, zwierząt i wielu organizmów pod względem wielkości, koloru, środowiska, cech fizjologicznych i morfologicznych. Charakterystyczne cechy żywych organizmów ułatwiają badanie różnych rodzajów i różnorodności organizmów.

Dziedzina wiedzy zajmująca się tymi aspektami określana jest jako taksonomia. Badania taksonomiczne różnych gatunków roślin i zwierząt są użyteczne w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle i ogólnie wiedzy o zasobach biologicznych i ich różnorodności.

Podstawy taksonomii, takie jak identyfikacja, nazewnictwo i klasyfikacja organizmów, są powszechnie ewoluowane pod międzynarodowymi kodami. Każdy organizm jest identyfikowany i przypisywany naukową nazwę biologiczną składającą się z dwóch słów, zgodnie z dwumianowego systemu nomenklatury. Istnieje wiele stopni, które są ogólnie pod kategoriami taksonomicznymi lub po prostu taksonami.

Istnieją różne pomoce taksonomiczne, które ułatwiają identyfikację, nazewnictwo i klasyfikację organizmów. Badania te są przeprowadzane poprzez zebranie faktycznych okazów z pola i zachowane jako odesłania w zielnikach, muzeach, ogrodach botanicznych i parkach zoologicznych.

Istnieje wiele specjalnych technik, które są wymagane do zbierania i konserwacji okazów w herbarzy i muzeach. Żywe okazy roślin i zwierząt trzymane są w ogrodach botanicznych lub w parkach zoologicznych, które taksonomowie przygotowują do podręcznika i monografii.


Zalecane

Dobrostan pracy: znaczenie i definicja dobrobytu w pracy
2019
Zasady zarządzania: Co rozumiecie zgodnie z zasadami zarządzania?
2019
Zielone spojrzenie na politykę (uwagi)
2019