Inżynieria budownictwa

Schody: znaczenie, typy i klasyfikacja

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o: - 1. Znaczenie schodów 2. Rodzaje schodów 3. Klasyfikacja 4. Rozpad 5. Konserwacja. Znaczenie schodów: Schody to zestaw schodków przewidzianych w budynku do wspinania się z jednego piętra na drugi. Zapewnia środki transportu pionowego w obrębie budynku. Rodzaje

Dachy i podłogi RCC

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o dachach i podłogach RCC. Środki ostrożności, które należy podjąć podczas budowy dachu RCC na murze murarskim i rzutowania poza budynek: Wystająca część płyty jest wspornikowa z wolnym podparciem na murze. Ze względu na stan strukturalny płyta będzie miała ujemny moment zginający, powodujący naprężenie na wsporniku na górze. Płyta będzie miała efe

Top 5 rodzajów dachu skośnego

Ten artykuł rzuca światło na pięć najlepszych typów dachu dwuspadowego. Typy: 1. Pokrycie GCI lub AC 2. Pokrycie płytek 3. Pokrycie łupkiem 4. Pokrycie dachu drewnem 5. Pokrywka dachu. Wpisz # 1. GCI lub pokrycie AC: Są one najczęściej stosowane w dachach. Powłoki te powinny być całkowicie wodoszczelne, ponieważ materiały są przeznaczone do tego celu. Ale bardzo częs

Jack Arch Roof (z wykresem) Budynki

Podsufitowy dach łukowy składa się z łuków betonowych z cegły lub wapna, podpartych na dolnym kołnierzu RSJ. Belki są rozmieszczone w odległości od 1, 0 do 1, 5 m od środka do środka i są podparte na swoich końcach na ścianach lub wzdłużnych dźwigarach. Powstanie łuku trwa 1/12 rozpiętości. Minimalna głębokość

Naprawa drewnianych słupków

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o: - 1. Naprawianiu lub wzmacnianiu drewnianych słupków 2. Oznaki rozkładu i wyników drewnianych słupków 3. Procedura wzmacniania drewnianych słupków w sytuacji 4. Drewniane posty w kontakcie z ziemią 5. Drewniane drzwi i Ramy okienne 6. Drobne wyroby żelazne 7. Naprawy dr

Wentylacja budynków: znaczenie, wymagania i wał

Po przeczytaniu tego artykułu będziesz: - 1. Znaczenie wentylacji 2. Wymogi wentylacji 3. Wał wentylacyjny. Znaczenie wentylacji: Wentylacja to proces dostarczania świeżego powietrza do zamkniętej przestrzeni lub usuwania zanieczyszczonego powietrza z wnętrza zamkniętej przestrzeni. Wentylacja przestrzeni może odbywać się za pomocą procesu naturalnego lub metodą mechaniczną. Wentylacja w

Pęknięcia obserwowane na piętrach budynków

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o pęknięciach obserwowanych na piętrach budynków. Pęknięcia mogą występować tylko na powierzchni, które występują z powodu zmian temperatury i skurczu. Pęknięcia na parterze wynikają z: ja. Osad gruntu pod podobszem gruntu, który na ogół jest wypełniony gruntem i mógł nie zostać odpowiednio zagęszczony. ii. Upadek gleby poniże

Rodzaje podłóg: Top 5 rodzajów podłóg

Ten artykuł rzuca światło na pięć najlepszych rodzajów podłóg. Typy to: 1. Podłogi z drewna 2. Podłogi z lastryko 3. Podłogi z mozaiki 4. Podłogi z płytek ceramicznych przeszklonych 5. Płytki ceramiczne na podłogi. Typ # 1. Podłogi drewniane: Najistotniejszą czynnością przed podjęciem jakiejkolwiek naprawy podłogi drewnianej jest zbadanie sposobu konstrukcji systemu podłogowego i przyczyn uszkodzeń. Sposób naprawy różni

Flitched Beams lub Composite Beam

Belkę belowną lub belkę zespoloną wykonuje się łącząc ze sobą sekcje drewniane lub profile drewniane i blachy stalowe za pomocą śrub i nakrętek, aby pełnić funkcję belki zespolonej. Czasami profile stalowe są dodawane do belek drewnianych, aby zapobiec zużyciu. Ze względu na prawidłowe połączenie, odkształcenie komponentów w tej samej odległości od osi neutralnej będzie takie samo. Śruby powinny być przest

Linia betonowych tarasów i betonowych dachów cementowych

Ten artykuł pomoże Ci rozróżnić betonowe dachy z betonu i betonowe dachy cementowe. Difference # Lime Concrete Terracing: 1. Dostępność składników: Łatwo dostępne, ale trudno jest zapewnić jakość. Podstawowe materiały wymagające dobrej jakości mogą nie być łatwo dostępne. 2. Szalowanie i inscenizacja: Niewymagane, z wyjątkiem podnoszenia legarów. 3. Układanie: Nie jest

Legary: naprawa, wymiana i życie

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o: - 1. Naprawianiu legarów 2. Wymianie legarów 3. Życiu 4. Całkowitej wymianie podłóg i wspieraniu członów strukturalnych. Naprawianie belek: Legowiska muszą zostać zbadane w celu ustalenia aktualnej wytrzymałości. Jeśli legary, które blokują ich końce, okaże się wystarczająco mocne przez kolejną dekadę, można je naprawić. Koniec legarów jest ogó

Uwagi na temat budowy RBC

Ten artykuł zawiera uwagi dotyczące konstrukcji RBC. Wzmocniona ceglano-betonowa konstrukcja dachów jest zwykle widoczna na obszarach, gdzie jakość dostępnych cegieł jest bardzo dobra, a zrębki do betonowania są kosztowne. To nic innego jak zastąpienie betonu częściowo cegłami. Cegły są porowate i pochłaniają wilgoć. W związku z tym,

Top 2 Przyczyny uszkodzenia konstrukcji stalowej

Ten artykuł rzuca światło na dwie główne przyczyny uszkodzenia konstrukcji stalowej. Przyczynami są: 1. Korozja konstrukcji stalowej i środki zapobiegawcze 2. Złącza i łączniki. Przyczyna # 1. Korozja konstrukcji stalowej i środki zapobiegawcze: Konstrukcje stalowe często ulegają korozji. Zapobieganie

Wzmocnienie belek wspornikowych

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o wzmocnieniu belek wspornikowych. Belka wspornikowa jest często wymagana do przyjęcia większego obciążenia niż do tego, co zostało zaprojektowane i wykonane. Może to być spowodowane proponowaną konstrukcją podłogi powyżej lub z jakiegokolwiek innego powodu. Natychmiastow

Budynki dotknięte atmosferą w pobliżu brzegu morskiego

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o budynkach, na które wpływa atmosfera w pobliżu brzegu morza. Morza stanowią wyjątkowo wrogie środowisko i wymagają multidyscyplinarnych działań, aby osiągnąć niezbędną jakość w strukturach, które byłyby mocne, bezpieczne, trwałe i przede wszystkim ekonomiczne w takim środowisku. Najczęściej stosowan

Top 7 metod stosowanych do naprawy konstrukcji betonowej

Ten artykuł rzuca światło na siedem metod stosowanych do naprawy konstrukcji betonowych. Metody: 1. Wzmocnienie konstrukcji 2. Naprawy epoksydowe 3. Naprawy pęknięć włosów poprzez fugowanie 4. Beton epoksydowy 5. Naprawy podłóg 6. Naprawa kolumn 7. Naprawy skorodowanych płyt RCC. Metoda # 1. Wzmocnien

Konserwacja i rewaloryzacja konstrukcji betonowej

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o: - 1. Naprawie konstrukcji betonowych 2. Badanie fizykalne wspólnych wad i uszkodzeń 3. Pęknięcia w betonie 4. Kontrola pęknięć. Naprawa konstrukcji betonowych: Granica między utrzymaniem i odbudową struktury jest raczej niejasna. Ogólnie przyjmuje się, że poważne naprawy / wzmocnienie są uważane za rehabilitację i nie są uważane za utrzymanie. Rehabilitacja kons

Beton: używaj i wytrzymałość

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o: - 1. Betonie w stosowaniu konstrukcji budowlanych 2. Trwałości betonu 3. Uwodnieniu cementu i stosunku cementu do wody 4. Uwodnionej pasty cementowej 5. Obrabialności 6. Czynniki wpływające na trwałość betonu 7. Środki zapobiegawcze Konserwacja. Beton w u

Odporność ogniowa konstrukcji betonowej

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o odporności ogniowej konstrukcji betonowej. Betonowy element konstrukcji, poddany działaniu ognia, ulega stopniowemu zmniejszeniu wytrzymałości i sztywności. Odporność ogniowa elementu konstrukcji wyrażona jest jako czas, w którym element stawia opór wszelkim zmianom, uszkodzeniom lub odpryskom. Czynniki w

Naprawy uszkodzonych stalowych konstrukcji rurowych

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o naprawach uszkodzonych stalowych konstrukcji rurowych. Obecnie konstrukcje stalowe są w większości wytwarzane z profili rurowych. Stalowe sekcje rurowe mają zalety w stosunku do innych sekcji konstrukcyjnych. Zapewniają większą siłę miejscową przed uderzeniem i minimalizują zewnętrzną powierzchnię narażoną na korozję, brud lub inne zanieczyszczenia. Rury mają taką sa

Metody naprawy pęknięć betonowych

Ten artykuł rzuca światło na dwie najlepsze metody naprawy pęknięć betonu. Metody są następujące: 1. Pęknięcia powodujące odpadanie betonu i eksponowanie zbrojenia 2. Beton natryskowy / strzelanie. Metoda nr 1. Pęknięcia powodujące odpadanie betonu i eksponowanie zbrojenia: Przygotowanie powierzchni: Przygotowanie powierzchni jest bardzo ważną pozycją w każdej naprawie, która może być wykonana przez odpryskiwanie, natryskiwanie strumieniem powietrza, za pomocą szczotki drucianej itp. Lepsze przygotowanie

Przyczyny awarii struktury ramowej RCC

Ten artykuł rzuca światło na trzy główne przyczyny przyczyn awarii struktury ramowej RCC. Powody są następujące: 1. Niepowodzenie w projektowaniu 2. Środki zapobiegające naruszaniu trwałości betonu 3. Niedobór betonu. Powód # 1. Niedobór wzornictwa: ja. Zła konstrukcja konstrukcyjna powodująca nieprzewidziane obciążenia w strefach, w których sekcja nie została odpowiednio wzmocniona. ii. Zapewnienie bet

Odporne na wodę zabiegi do dachu RCC

Ten artykuł rzuca światło na trzy najlepsze zastosowania chemikaliów w impregnacji wodoodpornej do dachu RCC. Aplikacje są następujące: 1. Naprawy dachu RCC za pomocą wodoodpornego związku hydroizolacyjnego 2. Naprawy dachu RCC za pomocą wapiennego tarasowania za pomocą niekurczliwej masy do fugowania 3. Naprawy d

Chemikalia stosowane do naprawy konstrukcji betonowych

Ten artykuł rzuca światło na pięć głównych rodzajów chemikaliów używanych do naprawy konstrukcji betonowych. Rodzaje to: 1. Domieszki chemiczne do robót betonowych 2. Polimer 3. Lateks 4. Polimerowy lateks 5. Związek epoksydowy. Typ # 1. Domieszki chemiczne do robót betonowych: Domieszki chemiczne stosowane do budowy i naprawy betonu można ogólnie podzielić na trzy grupy w oparciu o podstawowy materiał w ich składzie: za. Polimerowy mater

Naprawy balkonów RCC Obwisłe

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, jak naprawiać balkony RCC. Jest to powszechne zjawisko, szczególnie w powtarzalnej masowej konstrukcji, balkony wyrzucone na zewnątrz są obwisłe. Balkony są skonstruowane jako wspornik ze ścianami murowanymi od 1, 2 do 2, 0 m. Płyta wspornika mogła być właściwie zaprojektowana; ale w większości przypadków w trakcie budowy górna stal rozciągająca na podporze jest przemieszczana, zmniejszając ramię dźwigni, a tym samym zmniejszając moment oporu. Pęknięcia występują na

7 Główne metody korygowania pęknięć betonowych

Ten artykuł rzuca światło na siedem głównych metod korygowania pęknięć betonu. Metody są następujące: 1. Pęknięcia w członku RCC 2. Pęknięcia spowodowane nadmiernym ścinaniem 3. Pęknięcia w płytce 4. Fumienie ciśnieniowe 5. Pęknięcia w podłożu spowodowane osiadaniem 6. Techniki zmniejszania obciążenia 7. Modyfikacja systemu konst

12 głównych rodzajów pęknięć w ścianach

Ten artykuł rzuca światło na dwanaście głównych rodzajów pęknięć w ścianach. Typy to: 1. Poziomy pęknięcie na połączeniu płyty ściennej i murarskiej 2. Pionowe pęknięcia na połączeniu kolumny RCC i muru ściennego 3. Pęknięcia spowodowane reakcjami chemicznymi i środkami zapobiegawczymi 4. Pęknięcia w podłożu 5.

Pęknięcia w ścianach (z diagramem)

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o pęknięciach ścian i ich powstawaniu. Pęknięcia w ścianach są objawami dystresu w elementach konstrukcyjnych lub niekonstrukcyjnych spowodowanymi rozdzieleniem połączeń, rozwojem pęknięć, ścinaniem, rozdzieleniem elementów zbudowanych z różnych materiałów w murze. Pęknięcia mogą znaj

4 główne przyczyny uszkodzeń murów

Ten artykuł rzuca światło na cztery główne przyczyny uszkodzeń ścian murowanych. Przyczynami są: 1. Plamy 2. Roślinność 3. Środki ostrożności podczas przenoszenia napraw nośnych ścian 4. Wskazywanie. Przyczyna # 1. Plamy: Ściany murarskie, z wiekiem, ulegają zniszczeniu z powodu plam, które powstają w wyniku obecności materiałów w cegłach lub kamieniu lub zaprawie, które wchodzą w kontakt z atmosferą. Plamy muszą być usunięte.

5 Główne rodzaje tynków do ścian

Ten artykuł rzuca światło na pięć głównych rodzajów tynków na ściany. Rodzaje to: 1. Tynki specjalne 2. Tynki Stucco 3. Tynk wodoodporny 4. Tynk wapienny 5. Tynk kompozytowy. Wpisz # 1. Tynki specjalne: Tynki specjalnych mieszanek są wymagane do nadania powierzchni dekoracyjnej powierzchni ścian i do celów specjalnych, takich jak hydroizolacja, ograniczenie skurczu itp. Typ nr 2. S

7 głównych przyczyn pęknięć w budynkach

Ten artykuł rzuca światło na siedem głównych przyczyn pęknięć w budynkach. Przyczyny są następujące: 1. Tworzenie się pęknięć 2. Zmiany termiczne 3. Deformacja elastyczna 4. Ruch z powodu pełzania 5. Reakcje chemiczne 6. Ruch fundamentu i zasiedlanie gleby 7. Pękanie z powodu wegetacji. Powód # 1. Twor

Top 5 środków zapobiegawczych dla wilgotnych ścian

Ten artykuł rzuca światło na pięć najlepszych środków zapobiegawczych dla wilgotnych ścian. Środki zapobiegawcze są następujące: 1. Łuk płaski 2. Ścieżka odporna na wilgoć 3. Ściana szczelinowa 4. Wzmocnione cegły 5. Więź między starym a nowym bloczkiem. Środek zapobiegawczy nr 1. Łuk płaski: Płaski łu

Wilgotne ściany: przyczyny, skutki i środki zaradcze

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o: - 1. Przyczynach wilgotnej ściany 2. Wpływach wilgoci w ścianie 3. Środki zaradcze. Przyczyny wilgotnej ściany: W ścianach występują różne przyczyny wnikania wilgoci, które powodują ich zawilgocenie: ja. Wadliwy wyciek dachu jest głównym źródłem wody wchodzącej do ściany i powodującej jej zawilgocenie. ii. Cegły porowate s

Antytermityczne traktowanie budynków

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o antytosternym traktowaniu budynków. W budynkach często obserwuje się infestację termitów (mrówka, biała mrówka itp.). Ponieważ likwidacja termitów w istniejącym budynku jest bardzo trudna i skomplikowana, zawsze lepiej jest zapewnić antytwierszowe traktowanie budynków podczas budowy, aby zapewnić i chronić przed jakimkolwiek przyszłym porażeniem. Proces obróbki po

Wykwit: znaczenie, przyczyny i skutki

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o: - 1. Znaczenie wykwitów 2. Przyczyny wykwitów 3. Efekty. Znaczenie wykwitów: Wykwit wynika wyłącznie z naturalnych praw i jest bezpośrednią przyczyną sytuacji murowania, która powoduje powstanie dużych nieregularnych kształtów białawej pleśni utworzonej na powierzchni ściany, a tym samym zniekształca jej wygląd. Wykwity powstają

Projektowanie fundamentów budynku (z obliczeniami)

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się o: - 1. Naprawach fundamentów 2. Minimalnej głębokości fundamentowania 3. Osadzie 4. Grillage Foundation 5. Fundacji Tonącym. Naprawy fundamentów: Rozkład, uszkodzenia i naprawy fundamentów nie są częstymi zjawiskami w budynkach. Faktycznie, jeśli fundamenty takie jak rusztowanie i głębokie fundamenty, takie jak stos, tratwa, palika pod spód itp., Są uszkodzone

Krótkie uwagi na temat ścian błotnych (z diagramem)

Ściany błotne to tanie ściany, zwykle budowane na dużą skalę na obszarach wiejskich w celu zapewnienia tanich mieszkań. Ściany błotne zasadniczo nie mają żadnych podstaw. Ziemia pod ścianą jest wykopana szersza i około 300 do 400 mm głębokości, a następnie dokładnie wymieszana z wodą, aby utworzyć glinę, ubić i pozostawić do opadnięcia. To faktycznie stanowi p

Uwagi do studium na temat czarnej bawełny

W tym artykule znajdują się notatki na temat czarnej bawełny. Gleby ekspansywne, popularnie zwane czarnymi bawełnianymi glebami w Indiach, należą do najbardziej problematycznych gleb z punktu widzenia budownictwa inżynieryjnego. Spośród różnych czynników, które wpływają na zachowanie pęcznienia tych gleb, podstawowy skład mineralogiczny jest bardzo ważny. Większość ekspan

Szybkie notatki na temat przygotowanej gleby (z diagramem)

Gotową glebą jest wypełniona gleba, która nie została skonsolidowana ani w naturalnym przebiegu, ani w inny sposób. Czasem zbiorniki, stawy, nisko położone obszary są wypełniane do budowy budynków. Gleba, w ten sposób zbudowana, określana jest jako grunt gotowy. Materiały użyte do wypełnienia mają zazwyczaj niejednorodną kompozycję. W większości przy

Top 4 Techniki ulepszania miękkiej gleby

Ten artykuł rzuca światło na cztery najlepsze techniki ulepszania miękkiej gleby. Techniki są następujące: 1. Kolumny z kamienia 2. Spoinowanie chemiczne 3. Geotekstylia 4. Nierówne rozstrzygnięcie. Technika # 1. Kamienne kolumny: Kamienne kolumny to zwarte kolumny żwiru lub kruszywa, zainstalowane w miękkiej glebie pod fundamentem. Kamienne