5 Główne zastosowania ogólnej analizy równowagi

Pięć głównych zastosowań ogólnej analizy równowagi jest następująca:

1. Obraz równowagi ekonomicznej:

Przedstawia obraz gospodarki prywatnego przedsiębiorstwa w równowadze, gdzie konsumenci są dostrojeni do pozycji maksymalnej satysfakcji, a producenci do maksymalnych zysków. Nie ma marnotrawstwa zasobów. Wszystko jest w pełni wykorzystywane. Efektywność ekonomiczna osiąga maksimum, aby ekonomiczny dobrobyt społeczności był jak największy. Pomaga to w zrozumieniu determinantów struktury gospodarki.

2. Zrozumieć działanie systemu gospodarczego:

Nawet poza tym teoria jest schematycznym punktem wyjścia, z którego, poprzez usunięcie pewnych nieuzasadnionych założeń, można zrozumieć faktyczne działanie systemu ekonomicznego. Możemy wiedzieć, czy gospodarka działa sprawnie, czy też w jej sprawnym funkcjonowaniu istnieje niezgodność. Za pomocą tej analizy można badać problemy braku równowagi i przywrócenia równowagi.

3. Zrozumieć złożone problemy rynku:

Analiza ogólnej równowagi dodatkowo pomaga w przewidywaniu skutków niezależnego zdarzenia gospodarczego. Załóżmy, że popyt na towar A rośnie, co może prowadzić do wzrostu jego ceny. To z kolei obniża ceny substytutów i podnosi ceny dopłat.

Mogą one zatem nieco zmniejszyć popyt na A. Na popyt na A może również wpłynąć dalszy wzrost cen usług produkcyjnych. Tak więc ogólna analiza równowagi pomaga w zrozumieniu natury złożonych łańcuchów zależności rynku krok po kroku.

4. Zrozumieć działanie procesu wyceny:

Ogólna analiza równowagi jest również przydatna w wyjaśnianiu funkcji cen w gospodarce. Ponieważ zmieniają się ceny względne, trzy główne decyzje są podejmowane w odniesieniu do całej gospodarki: co wytwarzać i ile wyprodukować, jak produkować i kto je kupi, gdy produkowane są towary.

Decyzje te podejmowane są przez indywidualnych producentów i konsumentów, ponieważ każdy towar i usługa, które chcą produkować, sprzedawać i kupować, mają cenę, która reaguje na zmiany ich popytu i podaży. Ogólna analiza równowagi pomaga w integracji różnych indywidualnych decyzji, na które mają wpływ zmiany cen.

5. Zrozumieć analizę wejścia / wyjścia:

Najważniejsze znaczenie ogólnej analizy równowagi polega na tym, że dostarcza ona podstawy pojęciowe dla analizy wejścia-wyjścia opracowanej przez Leontiefa. W tej analizie, która uważana jest za wyróżniający się wariant ogólnej analizy równowagi, gospodarstwa domowe i gałęzie przemysłu są powiązane w niewidoczny, współzależny system nakładów i wyników gospodarki.


Zalecane

Premier Francji: metoda mianowania, kadencji i uprawnień
2019
Kapitalizacja: znaczenie i teorie
2019
Czy saldo płatności zawsze się równoważy? - Odpowiedziałem!
2019