Główne zalety i problemy środowiskowe Stworzone przez Dams

Główne zalety i problemy środowiskowe Stworzone przez Dams!

Woda jest cennym zasobem, który staje się coraz rzadszym towarem na całym świecie. Aby zmniejszyć niedobór wody, rośnie presja na wykorzystanie i wykorzystanie wód powierzchniowych, takich jak rzeki, poprzez budowanie tam tamy. Potencjalne wykorzystanie może dotyczyć nawadniania, hydroelektryczności, transportu wodnego itp.

Pierwsza tama zbudowana została w 1890 r., Ale w 1950 r. Na świecie znajdowało się 5000 wielkich tam. Według Światowej Komisji ds. Zapory Tamy - 2000, na świecie jest 45 000 wielkich zapór (w 140 krajach). Z tych 22 000 znajduje się w Chinach, USA - 6390, Indiach - 4291 (tj. 9% całkowitej światowej), Hiszpanii - 1000 i Japonii - 1200.

Według szacunków każdego roku na całym świecie buduje się 160-320 nowych wielkich zapór, aby złapać odpływ z zaporami i zbiornikami retencyjnymi w celu zatrzymania ogromnej ilości wody deszczowej.

Zalety tamy:

(a) Generacja hydroelektryczna.

(b) Przenoszenie wody za pomocą kanałów z obszarów nadmiarem do obszarów deficytowej wody.

(c) Nawadnianie w okresie suchym.

(d) Ochrona przed powodzią i ochrona gleby.

(e) Zapewnienie całorocznego zaopatrzenia w wodę.

(f) Wielofunkcyjne projekty dotyczące dolin rzecznych zapewniają również żeglugę śródlądową.

Problemy środowiskowe stworzone przez Dams:

(a) Ogromna masa wody za zaporą mogłaby wywołać aktywność sejsmiczną, która mogłaby uszkodzić zaporę i spowodować powódź.

(b) Zatopienie dużych obszarów ziemi, które mogą obejmować żyzne pola i osady ludzkie.

(c) Problem przesiedlenia i rehabilitacji osób przesiedlonych.

(d) Występuje wiele chorób związanych z wodą (np. malaria), w szczególności w przypadkach, gdy zatrzymanie wody zapewnia miejsca rozrodu dla wektorów. Obserwuje się również rozprzestrzenianie onchocer- terapii w populacjach żyjących w pobliżu przelewów zaporowych i w dolnym biegu rzeki.

(e) Wzrost populacji ślimaków w płytkich, stałych kanałach, które rozprowadzają wodę na pola i osady ludzkie.

(f) Utrata swobodnie płynących rzek, które są albo utopione w zbiornikach retencyjnych, albo zamienione w liniowe, sterylne kanały irygacyjne.

(g) Gromadzenie się osadów w zbiorniku retencyjnym nie tylko czyni zapory bezużytecznymi, ale także stanowi utratę cennych składników odżywczych dla położonych dalej obszarów rolnych.

(h) Sole pozostawione przez parowanie zwiększają zasolenie rzeki i sprawiają, że jej woda staje się bezużyteczna, gdy dociera do miast położonych dalej.


Zalecane

Dobrostan pracy: znaczenie i definicja dobrobytu w pracy
2019
Zasady zarządzania: Co rozumiecie zgodnie z zasadami zarządzania?
2019
Zielone spojrzenie na politykę (uwagi)
2019